STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Inför studie- och yrkesval kan det vara mycket att tänka på, här kommer några tips.

GYMNASIEVALET

Information om gymnasietvalet

ARBETSMARKNAD

Inspiration - yrken, jobb,

framtidens arbetsmarknad

LÄNKAR

Tips på bra hemsidor inför

studie- och yrkesval

VANLIGA FRÅGOR


Vilka datum gäller för gymnasievalet?

Datum för ansökningar 2022 


18 Januari - Hemsidan öppnas för ansökan
15 Februari - Hemsidan stängs för ansökan

19 April - Hemsidan öppnas för visning av antagningsresultat (preliminärt)
19 April - Hemsidan öppnas för omval

17 Maj - Sista dag för omval

1 Juli - Resultat av slutlig antagning


Ansökningar till idrottsutbildningar RIG/NIU har andra ansökningstider, mer info>


-Vänta inte till sista dagen med att göra din ansökan.Hur gör jag min ansökan?

Från och med vecka tre skickas ett lösenord hem till din adress som du är folkbokförd på.
Därefter kan du logga in med ditt personummer och lösenord på ansökningswebben. 


Film -Logga in
Första gången du loggar in, behöver du godkänna integritetspolicyn och byta till ett eget individuellt lösenord. Du får sedan ett mejl för att bekräfta din inloggning. Om du därefter trycker på knappen längst ned i mejlet, så kommer du tillbaka till inloggningssidan. Du kommer till en vy där du kan du välja att byta mejladress, ge kontaktuppgifter till vårdnadshavare och ange telefonnummer. Vill du inte ändra något, klickar du bara på Spara.

Eftersom den mejladress som du har via din grundskola kan bli avaktiverad under sommaren, rekommenderar jag att du använder en egen mejladress för ditt gymnasieval.


Fram till att gymnasievalet för preliminärantagningen stänger den x februari klockan 23.59 kan du ändra i din ansökan och den version som ligger inne då är den som gäller. Du behöver alltså inte aktivt trycka på någon "spara" knapp.


Göra din ansökan

Du hittar utbildningar genom att använda sökfunktionen högst upp på inloggningsidan. I din ansökan måste du rangordna de val du lagt till. Den utbildning du helst vill gå ska stå som första val, den du näst helst vill gå på som andra val och så vidare. Blir du antagen till ett val som ligger högre upp i din ansökan, så kan du inte sedan bli antagen på lägre val, eftersom valen under styrks från din ansökan. Det är alltså viktigt att lägga de utbildningar du helst vill gå högst upp i ansökan!

Du kan inte bli antagen till flera val samtidigt. Om ditt meritvärde är tillräckligt högt för flera av dina val, blir du bara antagen till det val som ligger högst i din ansökan. Detsamma gäller om du redan blivit antagen till en utbildning och sedan blir antagen som reserv till ett högre val. Då förlorar du den plats du tidigare hade.Nedstressad gymnasieval steg 1 - Rangordningen av val
Beskriver hur du kan tänka vid rangordningen av valen till gymnasiet.


Ändra ansökan

Ansökningswebben är öppen i två perioder under vintern och våren. Under den andra perioden kan du göra ändringar i din ansökan, om du gjort en ansökan tidigare, eller göra en helt ny ansökan. När den andra perioden har stängt, så är det försent att utan konsekvenser ändra sin ansökan. Utbildningar som då läggs till eller flyttas upp i ansökan blir sena val.


Svara på antagning

Om du inte har blivit antagen till ditt förstaval, behöver du svara på ditt antagningsbesked. Du kan då välja om du vill stå kvar som reserv till högre val i din ansökan. Du kan också tacka ja eller nej till den utbildning där du blivit antagen. Tacka inte nej,  eftersom att du då tackar nej till den platsen du har (du blir då utan plats på gymnasiet).

Om du inte svarar, så är det automatiska svaret att du tackar ja till din plats och vill stå kvar som reserv till högre val. Vill du inte stå kvar som reserv, utan ha den plats där du blivit antagen, är det därför viktigt att du svarar.

Om du har blivit antagen till ditt förstaval, behöver du inte svara på antagningsbeskedet.


Mer info hittar du här> gymnasieantagningen.storsthlm.se
Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

För att vara behörig till gymnasiets yrkesprogram krävs att du har godkänt betyg i Svenska/svenska som andra språk, Engelska, Matematik - och dessutom godkänt betyg i ytterligare fem valfria ämnen, alltså godkända betyg i totalt åtta ämnen, vilket innebär minst 80 i Meritvärde (betygspoäng).


För att vara behörig till gymnasiets högskoleförberedande program krävs att du har godkänt betyg i: Svenska/svenska som andraspråk, Engelska, Matematik - och dessutom godkänt betyg i ytterligare minst nio ämnen. Det krävs alltså att du har godkända betyg i minst 12 ämnen, vilket innebär minst 120 i Meritvärde (betygspoäng).  Vilka övriga nio ämnen som du behöver godkänt i beror på vilket program du söker. 


Du ansöker till gymnasiet med dina betyg. Populära skolor har oftast högre antagningsgräns, det kan variera från år till år beroende på hur många platser skolan har samt hur många elever som söker och vad eleverna som söker har för betyg. Ofta kan du se tidigare års statistik på antagningskansliet i ditt län.

 


Vilka betyg är det som jag söker med?

Du söker alltid med dina slutbetyg (betygen du får innan skolavslutningen i juni).
Däremot i den första preliminära antagningen (som görs i jan-feb) är det dina höstterminsbetyg som används för att visa hur du ligger till preliminärt på de utbildningar du sökt. Tänk på att antagningsgränserna till många program höjs till den slutliga antagningen. Om du har tillräckliga betyg i den prelimnära antagningen betyder det inte att dina betyg kommer att räcka till slutantagningen.

Den slutliga antagningen som görs i april-maj baseras alltid på dina slutbetyg från grundskolan (vårterminens betyg). Om du inte ändrar din ansökan i april-maj och låter den första preliminära ansökan vara kvar, då uppdateras din ansökan ändå med dina nya betyg från vårterminen.


Vid ansökan till gymnasieskolan används de 16 bästa betygen i ditt slutbetyg från grundskolan för att räkna ut ett meritvärde (sammanlagd betygspoäng, t.ex. A i alla ämnen räknas som 20x16=320).


Om du har läst modernt språk som språkval i grundskolan kan du tillgodoräkna dig det betygsvärdet utöver värdet av de 16 bästa betygen vid antagningen till gymnasieskolan. Dvs. du kan därmed söka med "betygs-poängen" av dina 17 betyg.

Betyget i moderna språk kan läggas till och det maximala meritvärdet blir då 340 poäng.

Har du ett betyg i alla obligatoriska ämnen i grundskolan (16 ämnen) och dessutom ett betyg i moderna språk som språkval får du alltså räkna alla dessa 17 betyg. Modersmål kan inte räknas som ett sjuttonde betyg, men kan höja snittet av 16 betyg.

För utbildningar med färdighetsprov räknas också provpoängen med.Hur ska jag göra om jag inte har en aning om vad jag vill bli?

Det är naturligtvis svårt att veta vad man vill göra senare i livet. Arbetsmarknaden förändras hela tiden och det finns idag många vägar till ett yrke. Du behöver därför inte bli stressad om du inte vet vad du vill jobba med. Om du inte kan se dig själv om tio år, tänk istället här och nu – vad är du intresserad av att fördjupa dig inom nu? Vad skulle du vilja göra under tre år på gymnasiet?Skolverkets film - Att välja till gymnasiet
Beskriver skillnaden mellan gymnasieskolans olika program.
Kan jag byta program när skolan har börjat?

Ja det kan du göra, men det är kan ofta vara svårt. Det krävs att skolan har lediga platser på programmet, det bero på när du byter och från vilket program. Ju tidigare desto lättare. Men, det är bra att ge skolan/programmet en chans. Oftast kan det kännas lite nervöst i början. Det kan t.ex. vara svårt att byta från el och energiprogrammet till samhällsvetenskapsprogrammet eftersom att programmen består av olika kurser. I sådana fall kan det vara bättre att söka om till årkurs ett året därpå.

 


Vad kan jag bli efter ett specifikt program?

Det ser olika ut beroende på vilket program det gäller.

Det man kan säga är att ett yrkesprogram leder till ett yrke, det innebär att du kan jobba direkt efter gymnasiet inom det som du utbildat dig till. (Du har alltid rätt att läsa in högskolebehörighet och kan därför också söka vidare till högskola/universitet eller läsa vidare på yrkeshögskolan).

På ett högskoleförberedande program får du däremot grundkunskaper för att kunna studera vidare. Efter ett högskoleförberedande program får du vanligtvis ingen yrkestitel. På Ekonomiprogrammet blir du t.ex. inte en färdig ekonom.

 


Vad betyder det preliminära antagningsbeskedet?

Det preliminära antagningsbeskedet är endast preliminärt (inte slutgiltigt). Du söker med höstterminens betyg inför det preliminära och med vårterminens betyg till den slutgiltiga ansökningen. Oftast höjer många elever sina betyg från höstterminen till vårterminen, det påverkar också att antagningsgränsen oftast höjs.

 


Kan jag komma in på flera skolor och program?

Nej, du blir erbjuden en plats. Det är den utbildningen som du har rangordnat högst upp och som dina betyg räcker till.

Det finns dock undantag om du sökt utbildningar genom olika antagningskanslier, t.ex. om sökt skolor både i Stockholm och Umeå.

 

 

Om jag är skoltrött och inte vill gå gymnasiet, vad gäller?

Gymnasiet är frivilligt, skolplikt gäller inte för gymnasiet. Däremot finns det inte så många andra alternativ för sysselsättning. Det är viktigt att du pratar med dina föräldrar, med mig och lärare eller kurator om du inte vill gå gymnasiet. Har du någon annan plan? Vad ska du göra istället? Jobba? Vet du var du kan få jobb?Om jag och mina föräldrar inte kan komma överens och dessutom vill mamma och pappa olika saker - vem bestämmer?

Du bestämmer över vilken gymnasieutbildning du vill läsa. Däremot kan det vara bra att lyssna på andras åsikter även dina föräldrars. Dina föräldrar kanske har tänkt på något som du inte tänkt på? Det gäller din framtid därför är det viktigt att tänka på vad du själv vill. Det är ditt val :-)

 

Vilka program finns?

Yrkesprogram
• Barn och Fritidsprogrammet
• Bygg- och Anläggningsprogrammet
• El- och energiprogrammet
• Fordons- och transportprogrammet
• Försäljnings- och serviceprogrammet
• Hantverksprogrammet
• Hotell- och turismprogrammet
• Industritekniska programmet
• Naturbruksprogrammet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
• VVS- och fastighetsprogrammet
• Vård- och omsorgsprogrammet


Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Samhällsvetenskapliga programmet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapliga programmet
 • Teknikprogrammet


Introduktionsprogram

 • Programinriktat val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktion


Andra program 

 • IB - International Baccalaureate Diploma
 • Särskilda varianter inom nationellt program
 • Riksrekryterande idrottsutbildningar, nationellt godkända idrottsutbildningar

 (OBS. annan ansökningstid)

 • Spetsutbildningar
 • Utbildningar för elever i behov av särskilt stöd